Un dels valors de la nostra entitat és la TRANSPARÈNCIA per aquest motiu us facilitem d’on provenen els ingressos de la nostra entitat i quines són les nostres despeses.